Výška dotácie
max. 550 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Pomoc pre rodiny v súvislosti s koronavírusom

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom grantu je podporiť rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu či straty príjmu, spôsobeného vplyvom súčasných opatrení, ocitli v ťažkej životnej situácii.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby