Výška dotácie
max. 125 000 €
Miera dotácie
podľa tržieb
Ostáva dní
Uzavretá
Covid 19

Pomoc pre firmy v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je doposiaľ najväčšou covid dotáciou na ministerstve kultúry. Firma v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu môže získať až 125 tisíc eur.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby