Výška dotácie
max 25 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
1

Podpora začínajúcich podnikateľov v témach zdravie a klimatické zmeny (2024)

calendar
Od 25.3.2024
Do 19.4.2024
calendar
Od 25.3.2024
Do 19.4.2024

Podporované oblasti:

Máte nápad, ako riešiť aktuálne spoločenské problémy? Prihláste svoj projekt, získajte účasť v šesťmesačnom akceleračnom programe, mentoring od biznis koučov a grant až do výšky 25 000 eur.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby