Výška dotácie
max 25 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora začínajúcich podnikateľov a podnikateliek v sociálnych inováciách (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Swiss Re Foundation vyhlásila tretí ročník grantového programu s názvom Shine, ktorý má za cieľ podporiť začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v sociálnych inováciách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby