Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora vzdelávania zamestnancov v Bratislavskom kraji (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu vzdelávania zamestnancov prostredníctvom úhrady nákladov na rôzne domáci či zahraničné kurzy a tréningy.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby