Výška dotácie
max. 310 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
77

Podpora vývoja súboru 2-3 audiovizuálnych diel (2024)

calendar
Od 4.4.2024
Do 10.9.2024
calendar
Od 4.4.2024
Do 10.9.2024

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora vývoja 2-3 audiovizuálnych diel a je určená pre európske nezávislé produkčné spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami a finančnou kapacitou na súbežný vývoj viacerých projektov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby