Výška dotácie
3 000 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
  N/A
Plán obnovy

Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí (2023)

calendar
Od 30.4.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 30.4.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť vývoj (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, ktoré majú potenciál uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby