Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou - podnikateľský sektor (2023)

calendar
Od 30.4.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 30.4.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou. Výzva je určená len pre podnikateľský sektor.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby