Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora využívania dát na medzinárodnej úrovni (EUHubs4Data)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu start-upov, malých a stredných podnikov. Jej cieľom je predloženie experimentov na vývoj inovatívnych produktov alebo služieb v rámci projektu EUHubs4Data.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby