Výška dotácie
max. 1 900 000€
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora výstavby nových a rekonštrukcie materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity MŠ

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu budovy materskej školy v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby