Výška dotácie
min.200 000€
Miera dotácie
95 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21.storočie

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje rozvoj výskumu v oblasti Dopravné prostriedky pre 21.storočie. Ide hlavne o príchod vedcov na Slovensko zo zahraničia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby