Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – zdravotnícke zariadenia (2024)

calendar
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva podporí aktivity zamerané na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, vrátane realizácie opatrení definovaných v zákonoch o kybernetickej bezpečnosti a o informačných technológiách vo verejnej správe.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby