Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora TV a online projektov (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré ako majoritní producenti chcú produkovať audiovizuálne diela primárne určené na televízne alebo online vysielanie na medzinárodnej úrovni.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby