Výška dotácie
300 € + ďalšie výhody
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora startupov zameraných na rastlinné stravovanie (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Registrovať sa do Plant-Powered Startup Pitch môžu akékoľvek rastlinné projekty (primárne však výrobcovia rastlinných produktov). Nie je dôležité, v akej fáze sa momentálne nachádzate, či ste už naplno rozbehnutý startup alebo máte zatiaľ len dobre spracovaný nápad.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby