Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora startupov v oblasti ochrany vôd (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť inovatívne riešenia v ťažobnom a kovospracujúcom priemysle s cieľom chrániť vodné zdroje a životné prostredie. Výzva je určená pre začínajúcich podnikateľov, start-upy a MSP, ktorí majú možnosť získať finančné prostriedky v hodnote 50 tisíc eur.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby IKT služby