Výška dotácie
7 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
82

Podpora spolupráce v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia (2023)

calendar
Od 17.12.2022
Do 15.12.2023
calendar
Od 17.12.2022
Do 15.12.2023

Podporované oblasti:

Výzva má za cieľ podporiť iniciatívy prispievajúce k posilneniu bilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby