Výška dotácie
nie je známa
Miera dotácie
nie je známa
Ostáva dní
  N/A

Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (2022)

calendar
Od 31.12.2022
Do vyčerpania financií
calendar
Od 31.12.2022
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva bude zameraná na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja .

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby