Výška dotácie
min. 200 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK (2024)

calendar
Od 12.4.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 12.4.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je určená pre projekty integrovaných územných stratégií mimo BSK na podporu rozvoja verejnej dopravy prostredníctvom výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD; obnovy a modernizácie mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a regionálnu dopravu a ďalšie aktivity.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby