Podpora rozvoja cezhraničného regiónu v spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi

Podporované oblasti:

Grant podporuje rozvoj miest kultúrneho dedičstva v spolupráci s kreatívnym a kultúrnym priemyslom. Výsledkom cezhraničnej spolupráce môže byť krátke video alebo film. V spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi je podporený rozvoj cestovnéhu ruchu pri tvorbe inovatívnych produktov šetrných k životnému prostrediu, využívaní IKT a rozvoji turistiky s pridanou hodnotou.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

220 000€-660 000€

Miera podpory

90%-100%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami (2020)

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Do podania žiadosti ostáva 60 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Terra Incognita (2021)

Cieľom výzvy je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb v Košickom kraji.

Do podania žiadosti ostáva 31 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90%

Univerzálne navrhovanie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Podpora výskumu a vývoja univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenia v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk