Výška dotácie
220 000€-660 000€
Miera dotácie
90%-100%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora rozvoja cezhraničného regiónu v spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant podporuje rozvoj miest kultúrneho dedičstva v spolupráci s kreatívnym a kultúrnym priemyslom. Výsledkom cezhraničnej spolupráce môže byť krátke video alebo film. V spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi je podporený rozvoj cestovnéhu ruchu pri tvorbe inovatívnych produktov šetrných k životnému prostrediu, využívaní IKT a rozvoji turistiky s pridanou hodnotou.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby