Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
65 %
Ostáva dní
18

Podpora projektov v oblasti mestskej mobility (2024)

calendar
Od 29.3.2024
Do 6.5.2024
calendar
Od 29.3.2024
Do 6.5.2024

Podporované oblasti:

Táto výzva je zameraná na podporu špecifických výziev mobility v mestách EÚ. Vaše riešenie môže získať až 40 000 €.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby