Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
90
Plán obnovy

Podpora projektov Horizontu Európa, ktoré získali „Seal of Excellence“ alebo úspešné hodnotenie z EK (2023)

calendar
Od 10.8.2023
Do 31.12.2023
calendar
Od 10.8.2023
Do 31.12.2023

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektových zámerov, ktoré získali známku excelentnosti (Seal of Excellence), alebo alternatívne hodnotenie, preukazujúce vysokú kvalitu projektového zámeru.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby IKT služby Dodávateľ technológií