Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Kvalitná príprava eurofondových projektov je náročná. Samosprávam a ďalším subjektom zapojeným do iniciatívy EK Catching-up Regions touto časovo a finančne náročnou úlohou pomôže najnovšia výzva.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby