Výška dotácie
max. 100 tis. €
Miera dotácie
50 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora prekladov európskej literatúry

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora prekladov do nemeckého, francúzskeho, anglického a španielskeho jazyka z ostatných jazykov v rámci EÚ; podpora propagovania európskej literatúry vrátane využívania digitálnych technológií pri distribúcii aj propagácii diel; podpora diel pre mladé publikum.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby