Výška dotácie
max. 75 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora pre ženy vedúce deep tech startupy (2024)

calendar
Od 2.5.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 2.5.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Počas najbližších 2 rokoch budú v rámci tohto programu vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí. Úspešné žiadateľky získajú granty vo výške 75 000 EUR ako aj personalizovaný program rozvoja podnikania, ktorý okrem iného zahŕňa mentoring, koučing a cielené školenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby