Podpora pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov.

Oprávnené územie:
Bratislavský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max. 3 320 €

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Rozšírenie kapacít základných škôl

Výzva podporuje aktivity spojené s rozšírením kapacít základných škôl.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora športových a vzdelávacích podujatí

Výzva je zameraná na rozvoj športu a podporu športových a rekreačných aktivít ako aj rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou.

Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

O2 Digitálna škola

Výzva je zameraná na projekty, koncepty či platformy, ktoré sa venujú digitálnemu vzdelávaniu.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 12.4.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená