Výška dotácie
max. 3 320 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby