Výška dotácie
Miera dotácie
60 % - 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora odbornej prípravy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Rozvoj schopnosti pracovníkov v audiovizuálnej oblasti; odborná príprava v oblasti rozširovania publika, marketingu, nových spôsobov distribúcie a propagácie; odborná príprava v oblasti finančného a obchodného manažmentu; odborná príprava v oblasti tvorby a výroby audiovizuálnych diel vrátanie inovácií pri tvorbe obsahu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby