Výška dotácie
max. 490 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
343
Plán obnovy

Podpora nových učiteľských študijných programov (2023)

calendar
Od 4.12.2023
Do 30.6.2025
calendar
Od 4.12.2023
Do 30.6.2025

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora vzniku nových učiteľských študijných programov a zároveň zavedenie takých zmien v týchto študijných programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vrátane vzdelávania detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, rozvoj digitálnych kompetencií a posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby