Výška dotácie
podľa návštevnosti
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Podpora návštevnosti a prevádzky kinosál (AVF - 9/2020)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Mimoriadna podpora je zameraná na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby