Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Podporované oblasti:

Z výzvy je možné podporiť nvestície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Malé a stredné podniky
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

Miera podpory

Do podania žiadosti ostáva

17 dní

-

DO 31.12.2019
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Táto výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Do podania žiadosti ostáva 108 dní - DO 31.3.2020

Výška dotácie

10 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2019)

Výzva podporuje začiatok činnosti mladých poľnohospodárskych podnikov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory