Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
  N/A

Podpora miestnych akčných skupín - prevádzkové náklady a animácie (2022)

calendar
Od 4.7.2022
Do vyčerpania financií
calendar
Od 4.7.2022
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou; prevádzkové náklady miestnych akčných skupín.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby

Ďalšie podobné granty a výzvy, ktoré by vás mohli zaujímať