Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora miest a obcí v rámci Horizont 2020 (European City Facility)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť miestny potenciál a miestne orgány a ich zoskupenia individuálnou, rýchlou a zjednodušenou finančnou podporou.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby