Výška dotácie
50 tis. - 200 tis. €
Miera dotácie
65 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant je zameraný na podporu malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré pôsobia v službách, ako napr. reklama a prieskum trhu, vedecký výskum a vývoj, IT služby, nakladateľské služby a ďalšie.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby