Výška dotácie
50 tis. - 200 tis. €
Miera dotácie
65 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant je zameraný na podporu malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré pôsobia v službách, ako napr. reklama a prieskum trhu, vedecký výskum a vývoj, IT služby, nakladateľské služby a ďalšie.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby