Podpora inteligentných inovácií v priemysle (2018)

Podporované oblasti:

Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky, Malé a stredné podniky
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
  • zapísané v obchodnom registri
  • podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity výzvy:

 • nákup dlhodobého majetku za účelom inovácie produktu/procesu
 • pokročilá telematika
 • kolaboratívna robotika
 • kyber-fyzikálne systémy
 • digitálne dvojča (Digital Twin)
 • autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
 • komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku
 • exponenciálne technológie
 • priemyselné kamerové systémy, strojové videnie, počítačové videnie
 • riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia alebo technologického celku
 • digitalizácia výrobného procesu
 • automatizácia výrobného procesu
 • robotizácia výrobného procesu
 • rozšírená realita
 • nové senzory
 • Big data
 • dátové centrum
 • cloud pre Smart Industry
 • podnikové informačné systémy so Smart modulmi
 • výrobné informačné systémy
 • systémy riadenia životného cyklu výrobku
 • prediktívna údržba

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 35 000 000 € 100 000 000 €
 • minimálna výška príspevku je 100 000 €
 • maximálna výška prispevku nesmie presiahnuť 3 000 000 €

Časový harmonogram výzvy:

 • termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola :29.3.2019
 • termín uzavretia 2.hodnotiaceho kola: 28.6.2019
 • termín uzavretia 3.-n.hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

TEXT VÝZVY


Výška dotácie

max.3 000 000 €

Miera podpory

25%-50%

Od 20.12.2018

Do podania žiadosti ostáva

  N/A

-

DO vyčerpania financií
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Výzva z dielne Ministerstva hospodárstva SR je zamraná na projekty, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu malých a stredných podnikov.

Do podania žiadosti ostáva 38 dní - DO 3.4.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Výzva je zameraná na rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom podpory uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

Cieľom výzvy je vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a rozvoju v Kenskej republike.

Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 23.3.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 90 %