Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inštitucionálnej spolupráce medzi školami a súkromným sektorom (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť inštitucionálnu spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby