Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovatívnych riešení v oblasti rozvojových tém (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na inovatívne riešenia, ktoré by mohli podporiť rozvoj a ekonomiku v štyroch cieľových krajinách: v Bosne a Hercegoviny, Severnom Macedónsku, Moldavsku a Srbsku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby