Výška dotácie
max. 13 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovatívnych podnikateľov v oblasti cestovného ruchu (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zapojenie sa do programu Vám umožní stretnúť sa s odborníkmi a „zeleno-zmýšľajúcimi“ podnikmi, rozšíriť Vašu sieť kontaktov, ako aj získať 13 000 €.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby