Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z grantu je možné podporiť počiatočné investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú založenia novej prevádzkarne; ďalej diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali; prípadne zásadné zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu alebo produktu.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

100 tis. € - 1 mil. €

Miera podpory

35 % - 55 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami (2020)

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Do podania žiadosti ostáva 60 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Terra Incognita (2021)

Cieľom výzvy je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb v Košickom kraji.

Do podania žiadosti ostáva 31 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90%

Univerzálne navrhovanie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Podpora výskumu a vývoja univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenia v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk