Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (Dopravné prostriedky pre 21. storočie)

Podporované oblasti:

Výsledkom realizácie výskumno - vývojovej časti projektu musí byť konkrétny výstup vo forme hmotného majetku (napr. prototypy) a/alebo nehmotného majetku (napr. know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné či autorské práva, receptúry, vyvinutý softvér). Realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k inovácii produktu, procesu, alebo organizačnej inovácii. Projekty musia spadať pod projektové línie DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

200 tis. € - 3 mil. €

Miera podpory

25 % - 100 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 16.6.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Humanitárna pomoc v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Cieľom výzvy je podpora humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky šíriacej sa pandémie koronavírusu so zameraním na oblasť zdravotnej starostlivosti v programových a partnerských krajinách

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 100 %

FPU - Mimoriadna výzva č. 1/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti odborného vzdelávanie, kultúrneho vzdelávanie pre deti a mládež alebo publikačnú a prekladateľskú činnosť.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %