Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy - 2 (2023)

calendar
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 30.9.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby