Výška dotácie
4 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zavedenie systémových nástrojov v školách, ktoré smerujú k vzájomnému rešpektu, názorovej pluralite na školách a zároveň podporujú prostredie, založené na faktoch a pravdivých informáciách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby