Výška dotácie
1 000 € - 5 500 €
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - nástroj 1 LEADER NSK

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje miestnu ekonomiku a snaží sa vytávarať podmienky pre širokú škálu miestnych výrobcov a možností odborného vzdelávania vo vidieckych oblastiach Nitrianskeho kraja.

Oprávnené územie:

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby