Výška dotácie
40 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií (2023)

calendar
Od 1.6.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 1.6.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na krátkodobé resp. jednorazové odborné demonštračné a informačné činnosti adresované pre pôdohospodárov a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby