Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Podpora cyklodopravy (2023)

calendar
Od 30.6.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 30.6.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu a rozvoj cyklodopravy v obciach a mestách mimo území UMR.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Kód výzvy:

PS8/2023


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávne kraje, obce a mestá mimo území UMR

Celková alokácia:

  • 20 000 000 €

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Preklenovací úver Poistenie IKT služby Dodávateľ technológií