Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora cestovného ruchu v Košickom kraji (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu na podporu cestovného ruchu na rok 2024 v oblasti infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby