Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora AI a Big Data v rámci programu GATEKEEPER

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu startupov, malých a stredných podnikov v aktivitách na rozvoj platformy, ktorá spája poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, podniky, podnikateľov a starších občanov a komunity, v ktorých žijú.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby