Výška dotácie
2 mil. € - 4 mil. €
Miera dotácie
95 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (vrátane rekonštrukcie cestných úsekov II. a III. triedy).

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby