Výška dotácie
60 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Perform Europe (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Vďaka výzve môžu profesionáli v oblasti scénických umení a organizácie z krajín Kreatívnej Európy využiť jedinečnú online platformu na vyhľadávanie diel a konceptov scénických umení, nájsť partnerov a spoluvytvárať inovatívne návrhy projektov na turné.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby