Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
70

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky (2023)

calendar
Od 10.11.2023
Do 14.2.2024
calendar
Od 10.11.2023
Do 14.2.2024

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť udržateľnosť a odolnosť európskeho mediálneho sektora a podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú rozvoju a podpore nezávislých médií.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Akademický sektor, Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby