Výška dotácie
200 tis. € - 5 mil. €
Miera dotácie
85 %
Ostáva dní
Uzavretá

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výstavba, modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu; spolupráca v oblasti vzdelávania, ochrany kultúry a prírody.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby